HKZ

De Huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord is in juni 2011 HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit HKZ keurmerk toont aan dat de Huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Het certificaat is drie jaar geldig, mits tussentijds opnieuw getoetst wordt. Na drie jaar vindt hercertificering plaats.

 
 
  CliŽnten Raad ďPartner in kwaliteit voor de zorgĒ.

Sinds begin 2004 krijgt medezeggenschap in de Huisartsenpost NWN een stem vanuit de cliŽnten. De CliŽnten Raad (CR)
Ingevolge de Wet Medezeggenschap CliŽnten Zorginstellingen wil de overheid de positie van de cliŽnt in de zorginstellingen versterken. Hierdoor krijgt de cliŽnt van het HAP een directe mogelijkheid om mee te denken en mee te praten in het beleid van de instelling. In de samenstelling van de CR is gezorgd voor een brede afspiegeling van de bevolking; jong en oud, allochtone en autochtone bevolking en patiŽntenverenigingen.

 
 
  Privacy

Uiteraard gaan we met uw gegevens van de contacten met de huisartsenpost conform wettelijke regels, vertrouwelijk om. Uw eigen huisarts krijgt elektronisch een registratie toegestuurd van uw contact met de huisartsenpost.
Elk telefonisch contact met de huisartsenpost wordt op geluidsband opgenomen. Wij doen dit om de kwaliteit te bewaken en waar nodig te verbeteren.

 
 
  Jaarverslag

Het jaarverslag is op te vragen via info@huisartsenpost-nwn.nl.
 
 
   
Met spoed een huisarts buiten kantooruren nodig?
 

010 - 249 39 39

  Alleen bij levensbedreigende situaties toets direct een 1.
 
   Houd bij de hand:
  *  uw burgerservicenummer
  *  uw verzekeringgegevens
  *  actueel medicatie overzicht

 

Designed & Hosted by: Van der Lely Web-Design